Please enable JS

THỦY CANH

DƯA LƯỚI

TRỨNG GÀ

Dưa lưới - Cây non
Dưa lưới - Thụ phấn
Dưa lưới - Thụ phấn
Dưa lưới - Đèn
Chăm sóc dưa lưới
Quả dưa lưới
Giàn dưa lưới
Chăm sóc dưa lưới
Thuỷ canh
Thuỷ canh
Thuỷ canh - Cây non
Khu vực toàn cảnh
Kỹ thuật Thuỷ canh
Toàn cảnh nhà thủy canh
Kỹ thuật Thuỷ canh
Thuỷ canh
Kho trứng
Nhà gà line 1
Nhà gà line 2
Nhà gà line 3
Nhà gà thu trứng
Nhà gà thu trứng
Nhà gà thu trứng
Nhà gà thu trứng
Đoàn Bí thư Tỉnh Bắc Ninh
Đoàn Đại sứ toàn quyền Israel
Đoàn Đại sứ toàn quyền Israel
Đoàn khách Bangladesh
Ứng dụng công nghệ
Chuyên gia Thailand
Ứng dụng công nghệ
Ứng dụng công nghệ
Minh bạch
Chúng tôi hướng đến sự minh bạch bằng cách khách hàng có thể tiếp cận thông tin thậm chí muốn online, các thông tin được cung cấp đảm bảo tính trung thực.
Công nghệ
Chúng tôi dùng công nghệ cao, tự động hóa trước hết để kiểm soát tối đa chất lượng, sự an toàn bằng hệ thống, không phụ thuộc cá nhân, và kiểm soát chéo các bộ phận giám sát
Cộng đồng
Chúng tôi lựa chọn các đơn vị trong nước để ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp với mong muốn có thể áp dụng một cách rộng rãi và chủ động tối đa trong vận hành, thích nghi với điều kiện khí hậu của Việt nam
Sinh thái
Nông nghiệp công nghệ cao với quan điểm hài hòa giữa việc sản xuất, môi trường sống và làm việc, cảnh quan kiến trúc cũng như hệ thống quản lý
Chính sách
Áp dụng những chính sách ưu đãi của chính phủ trong công nghệ cao để người dân được tiếp cận sản phẩm an toàn một cách rộng rãi
Giáo dục
Học sinh , sinh viên được tiếp cận và nhìn nhận để có định hướng thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao