Dưa lưới DELCO được trồng trong nhà màng, giúp cách ly với các tác nhân môi trường bên ngoài. Dưa được trồng trên giá thể và công nghệ tưới nhỏ giọt cho phép kiểm soát và điều chỉnh chính xác lượng nước
Ngày đăng 14/12/2018 | 19:19

Dưa lưới DELCO được trồng trong nhà màng, giúp cách ly với các tác nhân môi trường bên ngoài. Dưa được trồng trên giá thể và công nghệ tưới nhỏ giọt cho phép kiểm soát và điều chỉnh chính xác lượng nước và dinh dưỡng cho từng gốc dưa