“Những cô gà hạnh phúc” của DELCO được sống trong điều kiện tối ưu nhất để có thể cho ra đời những quả trứng dinh dưỡng đảm bảo nhất. Hệ thống khí tươi đưa không khí sạch từ đầu chuồng đến cuối chuồng,
Ngày đăng 14/12/2018 | 19:26

“Những cô gà hạnh phúc” của DELCO được sống trong điều kiện tối ưu nhất để có thể cho ra đời những quả trứng dinh dưỡng đảm bảo nhất. Hệ thống khí tươi đưa không khí sạch từ đầu chuồng đến cuối chuồng,