Phối hợp cùng các đối tác công nghệ, DELCO đã nghiên cứu và áp dụng thành công hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch thông tin, giúp hỗ trợ người nông dân theo dõi toàn bộ quá trình sinh trưởng
Ngày đăng 14/12/2018 | 19:40

Phối hợp cùng các đối tác công nghệ, DELCO đã nghiên cứu áp dụng thành công hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch thông tin, giúp hỗ trợ người nông dân theo dõi toàn bộ quá trình sinh trưởng